Dokumenty ke stažení

Každý žadatel o řidičské oprávnění musí před zahájením kurzu přinést řádně vyplněnou přihlášku a lékařský posudek.

* Klikněte pro stažení

Podmínky přijetí do autoškoly

1.

Nejste ve výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel.

2.

Nemáte zakázané řízení motorových vozidel na základě zdravotního posudku.

3.

Musíte přinést řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do autoškoly.

Žadatelé mladší 15 let musí přinést přihlášku s notářsky ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Žadatelům mladším 18 let stačí přihláška podepsaná zákonným zástupcem.

4.

Musíte splňovat věkovou hranici pro danou skupinu.

5.

Pokud rozšiřujete z jedné skupiny na jinou, musíte dodržet posloupnost skupin.